พันโทรุจ ร่วมเปิดฉาก การแข่งขัน “ไมโล ฟุตซอล 2019 Road to Barcelona”

พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ ร่วมแถลงข่าวการแข่งขัน “ไมโล ฟุตซอล 2019 Road to Barcelona” ณ ลานอีเดน 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

การแข่งขัน “ไมโล ฟุตซอล 2019 Road to Barcelona” เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน และยังเป็นการสนับสนุนให้เด็กไทยเติมโตสู่ความสำเร็จด้วยกีฬา กกท. ยินดีที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรในการจัดการแข่งขัน “ไมโล ฟุตซอล 2019 Road to Barcelona” เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา และมีพันธกิจในการพัฒนานักกีฬาอาชีพให้ประสบความสำเร็จทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก