พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนว่าด้วยการช่วยเหลือ การส่งเสริม และสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชุม…พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนว่าด้วยการช่วยเหลือ การส่งเสริม และสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา