พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ คณะผู้บริหารจากการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ คณะผู้บริหารจากการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นางหริสุดา บุญยวัฒน์ ผู้ชำนาญการส่วนงานพัฒนาการจัดงานเมกะโปรเจค และนางกุลวดี ปัทมาศ ผู้ปฎิบัติการอาวุโส ส่วนงานพัฒนาการจัดงานเมกะโปรเจค ได้รับการต้อนรับจาก มร. โทมัส เอส กริกล์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารพร้อมด้วย มร. แจ็ค เฟรมมิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สมาคมกรีฑาบอสตัน พร้อมฟังบรรยายสรุปความเป็นมาของ การจัดการแข่งขันบอสตันมาราธอน