พิธีเปิดกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่2 “รมย์บุรีเกมส์”

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “รมย์บุรีเกมส์” โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการ จ.บุรีรัมย์, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการ กกท. คณะหัวหน้าส่วนราชการ จ.บุรีรัมย์ และคณะผู้บริหาร กกท. เข้าร่วมงาน ณ บีอาร์ยูโดม มหาวิยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา

พิธีเปิดในครั้งนี้เจ้าภาพได้เตรียมการแสดงไว้ทั้งหมด 2 ชุด เริ่มที่การแสดงชุดที่ 1 “ร้อยล้านความสุข สู่ความสนุกที่รมย์บุรีเกมส์” จากนั้นขบวนพาเหรด นําโดยวงโยธวาทิตเข้าสู่โดม ต่อด้วยขบวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก 76 จังหวัด แบ่งเป็นภาค 1 – 5 โดยขบวนของจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าภาพ เดินเข้าเป็นขบวนสุดท้าย จากนั้นนักกีฬาอาวุโสกิตติมศักดิ์ กล่าวคําปฏิญาณตน ต่อด้วยการแสดงชุดที่ 2 “AMAZING เมืองแปะ” และมี นายบุญถึง ศรีสังข์ นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทย เป็นผู้วิ่งจุดคบเพลิง เป็นสัญญาณว่าการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “รมย์บุรีเกมส์” เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 25-31 สิงหาคมนี้ ณ จังหวัดบุรีรัมย์