ภาพบรรยากาศงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เฉลิมราชย์ องค์ราชัน ธ มิ่งขวัญ แผ่นดินทอง”

การกีฬาแห่งประเทศไทย​ เปิดพื้นที่สนามกีฬาหัวหมาก​ เพื่อให้บริการต่างๆ แก่ประชาชน พร้อมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงซุ้มไฟประดับ และการแสดง PROJECTION MAPPING โดยในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 มีการแสดงเทิดพระเกียรติ ชุด ” รำถวายพระพรชัยมงคล ” ณ สนามกีฬาหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เฉลิมราชย์ องค์ราชัน ธ มิ่งขวัญ แผ่นดินทอง” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-12 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคล