นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายส่งเสริมกีฬา ร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส พร้อมมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาที่ชนะเลิศจากการแข่งขัน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่35 “บุรีรัมย์เกมส์”

มอบเหรียญรางวัล…นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายส่งเสริมกีฬา ร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส พร้อมมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาที่ชนะเลิศจากการแข่งขัน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่35 “บุรีรัมย์เกมส์” เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม ทีผ่านมา