ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป งานจ้างออกแบบก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานระดับสากล สนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป งานจ้างออกแบบก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานระดับสากล สนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ประกาศยกเลิก จ้างออกแบบ