ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรและบุคคลในวงการกีฬามวย อบรมหลักสูตร A License จำนวน 1 รุ่น และ C License จำนวน 3 โดยวิธีคัดเลือก

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานดำเนินโ