ยกเลิกประกาศเชิญชวนทั่วไป งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามฟุตบอลลู่ – ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ยกเลิกประกาศเชิญชวนทั่วไป งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามฟุตบอลลู่ – ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ยกเลิก 18022562