ยะลาพร้อมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 20 มีนาคม 62 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมพิกุล ศาลากลางจังหวัดยะลา “ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้” โดยนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายเจษฏา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานที่ประชุม พร้อมทั้ง นายยู่สิน จินตภากร รองนายกเทศมนตรีนครยะลา นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.ภาค4 นายชาลี รัศมี หัวหน้างานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ นายณัฐนพงศ์ พรหมอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดยะลา ผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองยะลา รอง เสธ.ฉก.จังหวัดยะลา ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา โรงพยาบาลยะลา ผู้ช่วยรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรียะลา บมจ.หาดทิพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและทำการมอบหมายให้ฝ่ายต่างๆได้ดำเนินการตามหน้าที่

นายเจษฏา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่าจังหวัดยะลาพร้อมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ และยินดีให้ความร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพร่วมกัน(ตามนโยบายของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ดร.ก้องศักด ยอดมณี)

ทั้งนี้ นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.ภาค4 ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันฯนี้ว่า “เป็นการสร้างสรรค์ความสมานฉันท์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ และเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากขึ้น เพื่อกีฬาเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่จะสะท้อนถึงสันติภาพ อีกทั้งยังส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์อีกด้วย ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่4 “
การจัดการแข่งขันฯจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2562 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก จ.ยะลา

โดยมีการจัดการแข่งขันจำนวน 6 ชนิดกีฬาสากลได้แก่ เปตอง วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล มวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น และ9 ชนิดกีฬาพื้นบ้าน เช่น ชักกะเยอ วิ่ง3ขา เป็นต้น มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯในวันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ อาคารพระเศวตสุรคชาธาร สนามโรงพิธีช้างเผือก เวลา 15.00 น. โดยมีท่านก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานและมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานร่วม