รมต. กีฬาตรวจเยี่ยมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) จ. สงขลา

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการซ่อมแซมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) โดยมี ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. , นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา , นายแสนพล อู่วิเชียร ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาสถาน และผู้บริหาร กกท. ภาค 4 ร่วมตรวจสนาม ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า หลังจากได้ตรวจเยี่ยมสนามกีฬาแห่งนี้แล้ว ก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและผลักดันคำของบประมาณในการปรับปรุง ซ่อมแซม สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด

“พื้นที่ไหนที่สามารถนำมาเป็นของเราได้ก็ขอให้ดำเนินการขอใช้งานให้ถูกต้อง เช่น พรุ ภายในสนามกีฬาที่มีพื้นที่ถึง 40 กว่าไร่ ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้น้ำในสระก็ให้ขุดลอกแล้วเอาน้ำมากักเก็บใช้ประโยชน์ แต่ถ้าไม่มีความจำเป็นในการกักเก็บน้ำ หรือเทศบาลปิดทางน้ำไม่ให้น้ำเข้ามาแล้วเราก็ลอกทิ้งแล้วถมพื้นที่ และนำมาสร้างสนามกีฬาอย่างอื่นเพื่อให้เกิดประโยชน์ดีกว่าปล่อยให้พื้นที่รกร้างว่างเปล่า และสุดท้ายคืออยากให้ทุกคนร่วมกันทำงานเป็นทีมเพื่อร่วมกันพัฒนาวงการกีฬาของชาติ”

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยหลังการตรวจเยี่ยมว่า กกท. รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาเยี่ยมชมสนามและติดตามการซ่อมแซมศูนย์ฝึกแห่งนี้ ซึ่ง กกท. ตั้งใจที่จะทำให้ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งนี้เป็นศูนย์หลักของชาติ และของการกีฬาในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เรามีแผนการต่างๆ ในการปรับปรุงการพัฒนาพื้นที่ภายในศูนย์ฝึกแห่งนี้ ทั้งอาคารที่พักนักกีฬา, สนามกีฬาในอนาคตให้เป็นสนามกีฬาที่ประชาชนใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้สูงสุด และเป็นที่สำหรับให้นักกีฬาได้ใช้ประโยชน์ในการฝึกซ้อม ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ซึ่งก็จะมีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเกิดขึ้นที่นี่ด้วย

“กกท. ได้รับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งท่านจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นศูนย์กลางกีฬาของภาคใต้ รวมทั้งจะสนับสนุนการหาพื้นที่เพิ่มเติม เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด แต่เราก็มีพื้นที่ตรงพรุอีก 40 กว่าไร่ ท่านมอบแนวทางว่าให้ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอใช้พื้นที่เพิ่มเติมตรงนี้ เราก็จะได้พื้นที่มาอีก 40 ไร่ ในการทำโครงการต่างๆ ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น และท่านยังได้วางแนวทางในการนำเอายางพารามาใช้ประโยชน์ในสนามกีฬา เพื่อเป็นการสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรี และรัฐบาล โดยจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง มีความโปร่งใส คำนึงถึงการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่งเราทุกคนก็จะรับนโยบายของท่านนำไปปฏิบัติต่อไป”

ทั้งนี้ แผนการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ในวงเงิน 126,657,100 บาท ประกอบด้วย การก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค 4 , การปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬา (งานปรับปรุงสนามฟุตบอล ลู่ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์, งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล, งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักนักกีฬา, ค่าครุภัณฑ์) , การปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กกท. ภาค 4 และโครงการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 5.