รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่จ.ชุมพร เปิดกิจกรรม ชุมพร All for Green

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ชุมพร All for Green “ชุมพรร่วมใจ เที่ยวไทยยั่งยืน” พร้อมเดินทางสำรวจสนามก่อสร้างโรลเลอร์สกี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงฯ ทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดชุมพร และเยาวชนประชาชนภายในจังหวัดร่วมกิจกรรมราว 6,000 คน ณ ชายหาดทุ่งวัวแล่น จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. ที่ผ่านมา

โดยก่อนเริ่มกิจกรรมฯ รมว.ท่องเที่ยวเเละกีฬา พร้อมคณะได้เดินทางลงสำรวจพื้นที่สนามก่อสร้างโรลเลอร์สกี ภายในสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์ โดยมีพื้นราว 20 ไร่ จะทำการก่อสร้างเป็นสนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อม เพื่อรองรับการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต ภายหลังจากการลงพื้นที่ได้มีเยาวชนในชมรมโรลเลอร์สกีสาธิตวิธีการเล่น ณ ชายหาดทุ่งวัวแล่น

ต่อจากนั้น รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางไปเปิดกิจกรรม ชุมพร All for Green “ชุมพรร่วมใจ เที่ยวไทยยั่งยืน” ตามนโยบายพัฒนาขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภายใต้กรอบแนวคิด “ปลอดภัย สะอาด เป็นธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม” ด้วยการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

โดยกำหนดกิจกรรมดังกล่าว มีการปล่อยลูกปูม้าลงทะเล 90,000 กว่าตัว และเก็บขยะชายหาดทะเล 9 จุดตลอดแนวชายฝั่งชุมพร คนได้แก่ หาดทุ่งวัวแล่น หาดสะพลี อ่าวบ่อเมา หาดบางเบิด-ถ้ำธง ในเขตอำเภอปะทิว หาดทรายรี เขตอำเภอเมือง หาดอรุโณทัย อำเภอทุ่งตะโก หาดทรายรี เขตอำเภอสวี หาดแหลมสน อำเภอหลังสวน และหาดตะวันฉาย เขตอำเภอละแม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด ราว 6,000 คน

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้เห็นถึงความร่วมมือของพลังมวลชนทัองถิ่นและทุกภาคส่วนภายในจังหวัด เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งในช่วงฤดูมรสุมมีขยะจากทะเลจะถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่งมา ก็ต้องพึ่งพาประชาชนในท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดเก็บขยะเหล่านี้ เพื่อให้ชายหาด สะอาด สวยงาม ต้อนรับนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจภายในจังหวัดต่อไป