รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ ให้การต้อนรับ รองประธานคณะกรรมการ SMI และคณะ

         พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ ให้การต้อนรับนายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธานคณะกรรมการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) และคณะ ที่เดินทางมาเข้าพบเพื่อนำเสนอแผนและหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดงาน “THAILAND SPORTS COMMUNITY EXPO 2019” ที่จะขึ้นระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมโยงการค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงการสร้างการรับรู้และเชิดชูนักกีฬาไทยและผู้ประกอบการไทย.