ระกวดราคาจ้างการดำเนินการศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนเพื่อความเป็นเลิศ (Excellent center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาจ้างการดำเนินการศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนเพื่อความเป็นเลิศ (Excellent center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

2 เมษายน 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ