ระเบียบการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “รมย์บุรีเกมส์” ณ จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศระเบียบการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาตื ครั้งที่ 2 “รมย์บุรีเกมส์” ณ จังหวัดบุรีรัมย์

– ปรับปรุง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 จำนวน 2 ชนิดกีฬา ได้แก่
  1. บาสเกตบอล
  2. แบดมินตัน
– ปรับปรุง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จำนวน 1 ชนิดกีฬา ได้แก่
  1. เปตอง
– ปรับปรุง ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2562 จำนวน 1 ชนิดกีฬา ได้แก่
  1. ลีลาศ
– ปรับปรุง ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 จำนวน 2 ชนิดกีฬา ได้แก่
  1. บาสเกตบอล
  2. เทนนิส
– ปรับปรุง ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 จำนวน 2 ชนิดกีฬา ได้แก่
  1. ตะกร้อ
– ปรับปรุง ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 จำนวน 2 ชนิดกีฬา ได้แก่
  1. กรีฑา
  2. เปตอง
– ปรับปรุง ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 ชนิดกีฬา ได้แก่
  4. ตะกร้อ