รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้คนออกกำลังกาย

รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้คนออกกำลังกาย กกท. โดยผู้ว่าการมีการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายจากการบริการขอบ กกท. ในพื้นที่การให้บริการของ กกท. ได้แก่ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ สนามกีฬาจังหวัด และสถานที่ต่างๆ ภายในจังหวัดที่ กกท. ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นจัดกิจกรรมและการออกกำลังกาย กว่า 15 ล้านคน คิดเป็น 39% ของประชาชนชาวไทยทีีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป