ร่วมงาน ณ National Exhibition and Convention Centre นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายทินกร นำบุญจิตต์ อดีตรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกีฬามวย พร้อมด้วย นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ สถานกงสุลใหญ่ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน FIBO GLOBAL FITNESS 2019 โดยมี นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และคณะกรรมการกีฬามวย, นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, นายประเสริฐ ตันมี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กกท. ร่วมงาน ณ National Exhibition and Convention Centre นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา