ร่วมหารือกับเจ้าของสิทธิ์การจัดการแข่งขัน Golden Fly Series และผู้ถือสิทธิ์การจัดการแข่งขันในประเทศไทย

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ ร่วมหารือกับเจ้าของสิทธิ์การจัดการแข่งขัน Golden Fly Series และผู้ถือสิทธิ์การจัดการแข่งขันในประเทศไทย เพื่อหาแนวทางในการจัดการแข่งขัน และหาความร่วมมือร่วมกับผู้แทนสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ