ลงนามถวายพระพร

           ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กกท.ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น1 โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา