“วีระศักดิ์” นำนักกีฬาดีเด่น ประจำปี 2561 เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทาน

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานถ้วยรางวัลนักกีฬาดีเด่นเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้กับคณะนักกีฬาที่ได้รับรางวัล โดยมี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. , นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา และนายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา นำคณะนักกีฬา เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัล ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นักกีฬาที่ได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่นเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 8 คน ประกอบด้วย นายจาย อังค์สุธาสาวิทย์ นักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่น (จักรยาน), นางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ นักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่น (เทควันโด), นายอธิชัย เพิ่มทรัพย์ นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่น (มวยสากล), นางสาวอาฒยา ฐิติกุล นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่น (กอล์ฟ), นางสาวเอรียา จุฑานุกาล นักกีฬาอาชีพดีเด่น (กอล์ฟ), นายณรงค์ศักดิ์ แก้วมาลา นักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น (มวยไทย), นายพงศกร แปยอ นักกีฬาพิการชายดีเด่น (วีลแชร์เรสซิ่ง และ นางสาวสุนีย์ภรณ์ ถนอมวงศ์ นักกีฬาพิการหญิงดีเด่น (กรีฑา – ตา)