ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก จัดกิจกรรม Run For The King และปลูกตันรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำในหลวงรัชการที่ ๑๐

ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ มวกเหล็ก จัดกิจกรรมวิ่ง Run For The King และปลูกตันรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำในหลวงรัชการที่๑๐ มีประชาชน และเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมวิ่งเกินกว่าเป้าที่กำหนดใว้ที่ ๒๕๐๐ คน