สหพันธ์กีฬาเพาะกายโลกฯ มอบเกียรติคุณยกย่องบุคลากรกีฬาไทย

ดาโต๊ะ พอล ชัวร์ ประธานสหพันธ์เพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย เป็นประธานพิธีมอบเกียรติคุณจากสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF) ให้กับผู้มีคุณูปการของวงการกีฬาเพาะกายในประเทศไทย โดยมี นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์, นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา, นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล เลขาธิการสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ร่วมในพิธี ณ ห้องศรีนครินทร์ ชั้น 9 โรงแรมแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

โดยบุคลกรทางการกีฬาที่ทางสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก มอบเกียรติบัตรรางวัลดีเด่น ได้แก่ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท., นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา , ดร.สรายุทธ มหวลีรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน), ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รางวัลเหรียญทอง ได้แก่ ดร.อาณัติ ยอดบางเตยพล นายกสมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย, นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา, พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์, ดร.ราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร, ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง, ดร.นนทชัย ศานติบุตร ที่ปรึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายวรเทพ มากโภคา คอลัมน์นิสต์และผู้สื่อข่าว นสพ.ไทยรัฐ

รางวัลเหรียญเงิน อาทิ นายธัชนาถ ทองประกอบ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท, นางรุ่งทิวา รอดโพธิ์ทอง ผู้อำนวยกองพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย

นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล กล่าวว่า สหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลกได้มีฉันทานุมัติมอบรางวัลเกียรติคุณให้กับผู้มีคุณูปการต่อวงการกีฬาเพาะกายไทย ที่ช่วยสนับสนุนให้กีฬาเพาะกายไทยเติบโตและก้าวหน้า ซึ่งในปีนี้สหพันธ์เพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย มีอายุครบรอบ 60 ปี และประเทศไทยเป็น 1 ใน 6 ของการก่อตั้งสหพันธ์เพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย เมื่อ 60 ปีที่แล้ว จึงเป็นโอกาสดีที่ได้รับอนุมัติจากสหพันธ์ในการมอบเกียรติคุณพิเศษครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้มีการลงบันทึกข้อตกลงเพื่อจะพัฒนากีฬาเพาะกายให้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอีกด้วย