อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง”กายภาพบำบัดทางการกีฬาเบื้องต้น”

ในวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมทีอาร์ ร็อคฮิลล์ จังหวัดสงขลา งานกายภาพบำบัด การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง”กายภาพบำบัดทางการกีฬาเบื้องต้น” ให้กับนักกายภาพบำบัดในพื้นที่ภาคใต้จำนวน 50 คน เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ต้องการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกายภาพบำบัดสู่ภูมิภาคและเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานของนักกายภาพบำบัดทางการกีฬา โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ มาเป็นประธานเปิดการอบรม นอกจากนี้ยังมีแขกผู้มีเกียรติจากสำนักงาน กกท. จังหวัดสงขลา และ กกท.ภาค4 ร่วมในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว