เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งตามภูมิประเทศ Siam Trail Thailand 2019 และรับมอบโล่ขอบคุณในฐานะผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันฯ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ เป็นผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งตามภูมิประเทศ Siam Trail Thailand 2019 และรับมอบโล่ขอบคุณในฐานะผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันฯ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

โดยการจัดกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ (Trail Running) รายการ Siam Trail Thailand 2019 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ในครั้งนี้ จะจัดกิจกรรมการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2562 โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 6 ระยะ ประกอบด้วยระยะ 52 km.,36 km.,17 km.,13 km.,5 km. และ 3 km.