เยี่ยมชมบูธกิจกรรมสารต้องห้ามทางการกีฬา ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ กรรมการ กกท. ร่วมด้วย นายอรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์ กรรมการ กกท. และนางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ กรรมการ กกท. เดินทางเข้าเยี่ยมชมบูธกิจกรรมสารต้องห้ามทางการกีฬา ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา