เยี่ยมชมบูธ นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา เยี่ยมชมบูธ SAT Sports Expo 2019 ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ณ สนามช้าง อารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์

เยี่ยมชมบูธ นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา เยี่ยมชมบูธ SAT Sports Expo 2019 ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ณ สนามช้าง อารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา