เหมาสามทอง…ณัฐวัฒน์ ชมชื่น จอมพลังหนุ่มจาก จ.ศรีสะเกษ โชว์พลังในการยกลูกเหล็ก ก่อนเจ้าตัวจะเหมาสามเหรียญทอง

เหมาสามทอง…ณัฐวัฒน์ ชมชื่น จอมพลังหนุ่มจาก จ.ศรีสะเกษ โชว์พลังในการยกลูกเหล็ก ก่อนเจ้าตัวจะเหมาสามเหรียญทอง โดยทำน้ำหนักรวมได้ 267 กก. ในยกน้ำหนักรุ่น 61 กก.ชาย กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่35 “บุรีรัมย์เกมส์” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม ทีผ่านมา