“โปรเม”-“โปรแจ๊ส” คว้ารางวัลนักกอล์ฟอาชีพดีเด่น กกท. ส่วน”โปรอุ๋ย” วิรดา โกมุทบุตร-“โปรชู” บุญชู เรืองกิจ รับรางวัลนักกอล์ฟอาชีพทรงคุณค่า

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ นักกีฬา บุคลากรและผู้สนับสนุนกีฬากอล์ฟอาชีพ ประจำปี 2562 พร้อมด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ กกท. ผู้บริหาร กกท.และบุคลากรในแวดวงการกีฬากอล์ฟ, สื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ณ โรงภาพยนตร์ สยามภาวลัย ชั้น 6 พารากอน ซีนีเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมา

สำหรับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในงานยกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬา บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ให้การสนับสนุนกีฬากอล์ฟ ประจำปี 2562 การกีฬาแห่งประเทศไทย มีดังนี้ นักกีฬากอล์ฟอาชีพทรงคุณค่า ชาย ได้แก่ บุญชู เรืองกิจ หญิง ได้แก่ “โปรอุ๋ย”วิรดา โกมุทบุตร, นักกีฬากอล์ฟอาชีพดีเด่น ชาย ได้แก่ อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ , หญิง คุณเอรียา จุฑานุกาล นักกีฬากอล์ฟอาชีพ Rookies ดีเด่น ชาย ได้แก่ สดมภ์ แก้วกาญจนา, หญิง ปภังกร ธวัชธนกิจ
ผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟดีเด่น ชาย จิตติศักดิ์ แต้มประเสริฐ , หญิง วรัสสุดา พิศุทธิ์สินธุ์ ผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟดีเด่น ชาย ป้อมเพชร สารพุทธิ, หญิง คุณอารีย์ วงษ์ลือเกียรติ ผู้ให้การสนับสนุนดีเด่น หน่วยงาน, องค์กร ได้แก่ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

… รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในนามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการพัฒนาการกีฬาของประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การเสริมสร้าง ศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ ซึ่งมีความเชื่อมโยงในการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยภาพยนต์ เรื่อง “โปรเม อัจฉริยะต้องสร้าง” ซึ่งกำลังฉายไปสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกอยู่ขณะนี้ ได้ตอบโจทย์ สำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจ และการต่อยอดความสำเร็จจากกีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่กีฬาอาชีพ และมีเส้นทางอาชีพที่มั่นคงให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติ และนักกีฬาทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้อย่าง”โปรเม”

… ด้าน ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา บุคลากร และผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน และทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในงานยกย่องเชิดชูเกียรติ ครั้งนี้ กกท. ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจในกีฬาอาชีพให้กับเยาวชน ประชาชน และทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับมาตรฐานกีฬาอาชีพของประเทศ ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีทั้งการเป็นนักกีฬาอาชีพที่ดี การเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพที่ดี การเป็นผู้ชมเชียร์กีฬาที่ดี และการเป็นผู้ให้การสนับสนุนกีฬาอาชีพที่ดี ตามวิสัยทัศน์การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพให้สามารถสร้างความสุขและสร้างมูลค่า ทางเศรษฐกิจให้กับสังคม ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานกีฬาเพื่อการอาชีพเป็นมิติใหม่สำหรับการกีฬา ของประเทศมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เป็นอาชีพที่มีความมั่นคงและได้รับการยอมรับมากขึ้นจากรายได้ที่นักกีฬา และบุคลากรอาชีพได้รับ มูลค่าทางการเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นทำให้นักกีฬาอาชีพของประเทศไทยมีมากขึ้นในหลายชนิด กีฬา อาทิ กีฬากอล์ฟ กีฬาฟุตบอล กีฬามอเตอร์สปอร์ต เป็นต้น

..ภายหลังจากพิธีมอบรางวัล ได้ร่วมรับชมภาพยนต์ “โปรเม อัจฉริยะ ต้องสร้าง”ในรอบพิเศษอีกด้วย