ใบสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36

ประกาศใบสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 ประกอบด้วย
1. เกณฑ์อายุนักกีฬา

*วันที่ 16 ตุลาคม 2562 แก้ไขแบบฟอร์ม เกณฑ์อายุนักกีฬา

*วันที่ 18 ตุลาคม 2562 แก้ไขแบบฟอร์ม เกณฑ์อายุนักกีฬา

2. Entry Form By Number

*วันที่ 16 กันยายน 2562 แก้ไขแบบฟอร์ม Entry Form By Number กีฬากรีฑา


3. Entry Form By Name I

4. Entry Form By Name II

*วันที่ 23 สิงหาคม 2562 แก้ไขแบบฟอร์ม Entry Form By Name II กีฬายูโด
*วันที่ 27 สิงหาคม 2562 แก้ไขแบบฟอร์ม Entry Form By Name II เพิ่มเติม
*วันที่ 29 สิงหาคม 2562 แก้ไขแบบฟอร์ม Entry Form By Name II กีฬายูโด
*วันที่ 29 สิงหาคม 2562 แก้ไขแบบฟอร์ม Entry Form By Number กีฬายูโด
*วันที่ 30 กันยายน 2562 แก้ไขแบบฟอร์ม Entry Form By Number ยิงปืน
*วันที่  9 ตุลาคม 2562 แก้ไขแบบฟอร์ม Entry Form By Number II

5. ใบคำขอ ADCARD

6. หนังสือยินยอมให้ดำเนินการเก็บตัวอย่างและพักการแข่งขันชั่วคราว สำหรับในการแข่งขัน