ไทยเตรียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ โมโต จีพี อีก 5 ปี (พ.ศ.2564 – พ.ศ.2568)

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเเละกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2561-2563 (3ปี) ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา

ที่ประชุมรับทราบ สรุปผลการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี สนามที่ 15 ประจำปี 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200,000 คน ซึ่งเป็นชาวไทย ประมาณ 150,000 กว่าคน และชาวต่างชาติ ประมาณ 50,000 กว่าคน มีรายได้รวมประมาณ 3,100 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 2,470 ล้านบาท และเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง (จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดสุรินทร์, และจังหวัดนครราชสีมา) รวมจำนวน 630 ล้านบาท โดยการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี สนามที่ 15 ประจำปี 2561 ได้รับการโหวดให้ได้รับรางวัล Best of Grand Prix 2018 จากทั้งหมด 19 สนาม โดยเป็นผลโหวตจากสมาคมทีมแข่งรถจักรยานยนต์นานาชาติ และ Dorna Sport เจ้าของลิขสิทธิ์การจัดการแข่งขัน และประเทศไทยยังได้ถูกยกระดับให้เป็น 1 ในจุดหมายปลายทางด้านการแข่งขันจักรยานยนต์ของโลก ผ่านสายตาผู้ชมจากทั่วโลกกว่า 800 ล้านคน อีกด้วย

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการแข่งขันโมโตจีพี ประจำปี 2562 ซึ่งแบ่งออกเป็น ประมาณการรายรับ 1.งบประมาณประจำปี 233,342,000 บาท 2.งบการบริการสิทธิประโยชน์ 267,800,000 บาท รวมทั้งสิ้น 501,142,000 บาท ขณะที่ประมาณการรายจ่ายอยู่ที่ 497,859,120 บาท ทำให้คาดว่าจะมีเงินคงเหลือภายหลังการแข่งขันเบื้องต้น 3,282,880 บาท

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท.กล่าวว่า กกท. ได้ประสานกับเจ้าของลิขสิทธิ์ ดอร์น่า สปอร์ต ในการเจรจาต่อสัญญาเป็นเจ้าภาพโมโตจีพีออกไปอีก 5 ปี ตั้งแต่ปี 2564-2568 ซึ่งดอร์น่ายินดีที่จะให้ประเทศไทยต่อสัญญาอีก 5 ปี เป็นมาตรฐานเดียวกับชาติอื่น โดยคิดค่าลิขสิทธิ์ปีแรก 9.5 ล้านยูโร (323 ล้านบาท) ซึ่งในปีต่อไปจะเพิ่มค่าลิขสิทธิ์ขึ้นปีละ 3 เปอร์เซ็นต์ รวม 5 ปี มีค่าลิขสิทธิ์รวมประมาณ 50.34 ล้านยูโร (1,713 ล้านบาท) รวมทั้งยังมีค่าสิทธิ์การเป็น ไตเติ้ล สปอนเซอร์ อีก 1.5 ล้านยูโร (51 ล้านบาท) ต่อปี รวม 5 ปี 7.5 ล้านยูโร (255ล้านบาท)
ดร.ก้องศักด กล่าวอีกว่า ได้ต่อรองลดค่าสิทธิ์กับดอร์น่า สปอร์ต แล้ว แต่ไม่สามารถลดให้ได้ โดยดอร์น่า สปอร์ต แจ้งว่ามีหลายชาติสนใจเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโมโตจีพี ซึ่งอนาคตอาจจะให้ใช้ระบบหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพในชาติใหม่ แต่ดอร์น่า สปอร์ต ยืนยันว่าประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพต่อเนื่อง 5 ปีถ้าหากต่อสัญญา และทางดอร์น่า สปอร์ต จะให้ไทยจัดอีสปอร์ต โมโตจีพี ส่วนช่วงเวลาจัดในปีต่อไป นอกจากนี้ ดอร์น่า สปอร์ต เสนอให้ประเทศไทยเลื่อนมาจัดการแข่งขันเป็ สนามที่ 2 ต่อจากกาตาร์ ในช่วงวันที่ 20-22 เดือนมีนาคมด้วย เพราะปีต่อไปจะมีการเพิ่มสนามที่ฟินแลนด์ ทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับแผนในการจัดปีหน้า

ผู้ว่าการ กกท.เสนอที่ประชุมให้มีการเสนอต่อรัฐบาลเพื่อพิจารณาต่อสัญญาเป็นเจ้าภาพโมโตจีพีอีก 5 ปี ตั้งแต่ปี 2564-2568 และพิจารณาการสนับสนุนค่าลิขสิทธิ์การแข่งขัน 2 ใน 3 หรือ 100 เปอร์เซ็นต์เหมือนกับชาติอื่น ซึ่งในปีแรก 2564 เป็นเงินค่าลิขสิทธิ์ 2 ใน 3 อยู่ที่ประมาณ 7.3 ล้านยูโร (248 ล้านบาท) โดยได้ชี้แจงว่ารัฐบาลจะได้ประโยชน์กลับคืนมาทั้งในเรื่องของภาษีด้านโรงแรม และผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆ

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการต่อสัญญาเป็นเจ้าภาพโมโตจีพีต่อไปอีก 5 ปี แต่ในเรื่องการขอเพิ่มการสนับสนุนค่าลิขสิทธิ์เป็น 2 ใน 3 จากทางรัฐบาลนั้น ให้ทางฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลจัดทำรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจน ก่อนที่จะนำเสนอในการประชุมคณะอำนวยการจัดการแข่งขัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการ กกท. ก่อนเตรียมเสนอเรื่องเข้าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในช่วงเดือนตุลาคมนี้

ภายหลังการประชุม นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการให้มีการต่อสัญญาเป็นเจ้าภาพจัดโมโตจีพีต่อไปอีก 5 ปี โดยคาดว่าจะมีการเซ็นสัญญากับดอร์น่า สปอร์ต ภายในเร็วนี้ แต่จะมีการเพิ่มลิขสิทธิ์จากเดิมปีละ 7.5 ล้านยูโร เป็น 9.5 ล้านยูโร และเพิ่มขึ้นอีกปีละ 3 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะขอความกรุณาไปยังรัฐบาลให้เพิ่มการสนับสนุนค่าลิขสิทธิ์จาก 1 ใน 3 เป็น 2 ใน 3 แต่จะขอเก็บข้อมูลจากการแข่งขันโมโตจีพีในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก่อนว่า มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นหรือลดลง และมีเม็ดเงินรายได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงที่จะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติหรือไม่

ข้อมูลการจัดการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี สนามที่ 15 ประจำปี 2562 โดยใช้ชื่อการแข่งขันอย่างเป็นทางการในประเทศไทย คือ PTT THAILAND GRAND PRIX 2019 ซึ่งจะจัดการแข่งขันขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2562 ประกอบด้วยการแข่งขันทั้งสิ้น 3 รุ่น โดยรุ่นที่ใหญ่ที่สุด หรือพรีเมียร์คลาส ใช้ชื่อรุ่นว่า โมโต จีพี (MotoGP) และรุ่นที่รองลงมาคือ โมโต ทู (Moto2) และโมโต ทรี (Moto3) ตามลำดับ