ประกาศร่างประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการสร้างกระแสและแรงบันดาลใจ กิจกรรมประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และการยกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ ร่วมกับภาพยนตร์อัตชีวประวัตินักกีฬาอาชีพไทยระดับโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการสร้างกระแสและแรงบันดาลใจ กิจกรรมประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และการยกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ ร่วมกับภาพยนตร์อัตชีวประวัตินักกีฬาอาชีพไทยระดับโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

15 พฤษภาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ