ประกาศเรื่อง ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

7 มิถุนายน 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ