2 กระทรวง เดินหน้าความร่วมมือเตรียมนำยางพาราไทยมาใช้ในวงการกีฬา

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (13 สิงหาคม 2562) ได้เข้าพบ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน โมโต จีพี 2019 ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ที่ร่วมกันจัดการแข่งขันให้ดีกว่าปีที่แล้วซึ่งเป็นปีแรกที่จัดการแข่งขันถือเป็นการนำกีฬามาต่อยอดเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ โดยการจัดการแข่งขัน โมโต จีพี นับเป็นรายการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา รวมทั้งช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ นอกจากนี้ ยังรับทราบแนวนโยบายในการใช้ยางพารา รวมทั้งผลิตภัณฑ์ยางพาราในประเทศ ของ กกท. เพื่อนำมาใช้ในวงการกีฬาอีกด้วย

จากนั้น ได้ร่วมประชุมหารือกับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงแนวทางการนำยางพารามาใช้ในกิจการของการกีฬาแห่งประเทศไทย เช่น การใช้ยางพาราเป็นวัสดุในการก่อสร้างสนามกีฬา , การใช้ที่นอนและหมอนยางพารา ภายในศูนย์กีฬาต่างๆของ กกท. รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยในวงการกีฬาของไทย

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวเพิ่มเติมว่า “การหารือในวันนี้ เป็นการหารือในเบื้องต้น หลังจากรับทราบนโยบายดังกล่าวแล้ว กกท. จะได้เตรียมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามแนวนโยบายของทั้ง 2 กระทรวง เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไทยและประโยชน์ในการนำยางพารามาใช้พัฒนาวงการกีฬาของชาติต่อไป”