ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการจัดทำเส้นทางการพัฒนานักกีฬาให้ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการจัดทำเส้นทางการพัฒนานักกีฬาให้ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562DOC140319-14032019104404