ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel) ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 จ้างที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel)

ประกาศแผน จ้างที่ปรึกษาเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานีทีวีกีฬา