ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา (ศูนย์อุปกรณ์กีฬาประจำภาคและจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 กลุ่มรายการที่ 7 กีฬามวยสากล ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา (ศูนย์อุปกรณ์กีฬาประจำภาคและจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 กลุ่มรายการที่ 7 กีฬามวยสากล ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา (ศูนย์อุปกรณ์กีฬาประจำภาคและจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 กลุ่มรายการที่ 7 กีฬามวยสากล ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

19 มีนาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ