9 ประเทศร่วมชิงชัยในการแข่งขันขี่ม้ารายการ Princess’s Cup Thailand 2019

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันขี่ม้า รายการ Princess’s Cup Thailand 2019 โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พร้อมด้วย พลตรี กันตพจน์ เศรษฐารัศมี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์, นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้ารับเสด็จ ที่ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

การแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess’s Cup Thailand 2019 ในครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีพระประสงค์และทรงรับเป็นองค์ประธานอำนวยการนโยบาย โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาขี่ม้า เพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์การแข่งขัน ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของนักกีฬาขี่ม้าและสโมสรขี่ม้าต่าง ๆ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 ภายใต้สโลแกน “Keep Working, Riding Happy with 2 Hearts, Feeling for Feeling” โดยมีชมรมและสโมสรจากประเทศต่าง ๆ กว่า 30 สโมสร จาก 9 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย กัมพูชา ฮ่องกง อินโดนีเซีย อิหร่าน มาเลเซีย สิงคโปร์ ไชนีสไทเป อินเดีย และไทย ซึ่งเป็นการแข่งขัน ที่ใหญ่ขึ้นและยกระดับสู่สากลตาม พระราชประสงค์ อีกทั้ง ยังเป็นการคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถเป็นตัวแทนของประเทศ ในการแข่งขันระดับนานาชาติ ต่อไป โดยการแข่งขัน Princess’s Cup Thailand 2019 มีการแข่งขัน 5 ประเภท ประกอบด้วย 1.Dressage – ศิลปะบังคับม้า 2. Show Jumping – กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง 3. Eventing – ข้ามเครื่องกีดขวางในภูมิประเทศ 4. Best groom – สุดยอดผู้ดูแลม้า และ 5. Best Farrier – สุดยอดช่างเกือก นอกจากนี้ ยังมีรายการแข่งขัน Concours Show Jumping
International Junior Borrow Horse หรือ CSIJ–B Bangkok 2019 ซึ่งจัดร่วมกับการแข่งขัน Princess’s Cup มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 3

นอกจากการแข่งขันแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกหลากหลายภายในงาน อาทิ การประกวดสุนัข, นิทรรศการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าชมรวมจำนวน 7 โซน ได้แก่ เทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์กับการทรงม้า, ประวัติหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ และประวัติการแข่งขัน Princess’s Cup, พระจริยวัตรสำคัญของพันเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา, โครงการตาม พระดำริที่สำคัญ, กีฬาทหารโลก, ภาชีปากิณกะ และการแข่งขันกีฬาขี่ม้า Games and Activity รวมทั้งร้านค้าต่างๆ โดยในปีนี้เป็นปีแรกท่ีรับรองผลการแข่งขันโดยสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ และบรรจุในรายการประจำปีของสหพันธ์ฯ เพื่อสร้างมาตรฐานการแข่งขันขี่ม้าให้เทียบเท่าระดับสากล

ทั้งนี้ ประชาชนหรือผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาขี่ม้า และร่วมกิจกรรมตลอดจนซื้อสินค้าภายในงานได้ ระหว่างวันที่ 19 – 24 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 -21.00 น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย