ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย สำหรับนักกีฬาโครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (Sport Hero) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย สำหรับนักกีฬาโครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (Sport Hero) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะทจ้างพิมพ์เกณฑ์มาตรฐาน 220462