“โอกาส ของคนมีของ มาถึงเเล้วกับโครงการดีๆ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การกีฬาแห่งประเทศไทย”

โอกาส ของคนมีของ มาถึงเเล้วกับโครงการดีๆ
จาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

“การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การกีฬาแห่งประเทศไทย”

เงื่อนไขการประกวด : ตราสัญลักษณ์ต้องมีอักษรภาษาอังกฤษ SAT ซึ่งเป็นชื่อย่อการกีฬาแห่งประเทศไทย
และตราสัญลักษณ์ต้องสามารถถ่ายทอดภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งเสริมกีฬาได้เป็นอย่างดี และมีความทันสมัย สวยงาม ชัดเจน แสดงถึงอัตลักษณ์ได้เป็นอย่างดี

ส่งผลงานได้ตั้งเเต่วันนี้ ถึง 20 มิถุนายน นี้!
ดาวน์โหลดใบสมัคร :: http://bit.ly/2HqFKDt

ติดต่อสอบถาม
Tel : 095 841 4781
ส่งผลงาน : satlogocontest@gmail.com