IWAS World Games 2020 พร้อมชิงชัย 20 – 28 ก.พ. 2563 ที่ นครราชสีมา

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในกรแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก 2020 (IWAS World Games 2020) โดยมี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ประเภทบุคคล, นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ, นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และพลตรี โอสถ ภาวิไล เลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ร่วมแถลง ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า กกท. เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนากีฬาตามแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ทั้งกีฬาทั่วไปในคนปกติและกีฬาคนพิการทุกระดับ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่โดยตรงของ กกท. ที่จะช่วยเหลือ โดยเฉพาะการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก 2020 (IWAS World Games 2020) ระหว่างวันที่ 20 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งตนได้ลงไปสำรวจสนามแข่งขันและฝึกซ้อมด้วยตัวเองที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา โดยในเบื้องต้น กกท. ให้การสนับสนุนด้านสนามแข่งขันและฝึกซ้อม 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์หัวหมาก, ศูนย์จังหวัดสุพรรณบุรี และศูนย์จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งจะสนับสนุนสนามแข่งขัน โดยใช้สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา จัดการแข่งขันจำนวน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา, ว่ายน้ำ, วีลแชร์เทนนิส, จักรยาน, วอลเลย์บอลนั่ง และยิงปืน นอกจากนี้ยังจะใช้สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์อำนวยการสำนักเลขาธิการ การจัดทำ Thai House และกิจกรรมการแสดงต่างๆ อีกด้วย

ด้านงบประมาณ กกท. สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง ซ่อมแซม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 63,900,000 บาท, สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฯ จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 25,237,120 บาท นอกจากนี้ ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจัดความบันเทิงทางกีฬา (Sports Entertainment) การจัดทำบ้านไทย (Thai House) คลินิกกีฬา (Sports Clinic) การถ่ายทอดการแข่งขัน (Streaming) กิจกรรมลานวัฒนธรรม (Inter Zone) และศูนย์ครัวไทย (Thai Kitchen) จากงบประมาณทุนดำเนินการของ กกท. ซึ่งเสนอของบประมาณ จำนวน 29,228,300 บาท รวมทั้งจะสนับสนุนบุคลากร ทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน ตลอดจนสนับสนุนด้านอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันในลักษณะการยืมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตลอดทั้งวัสดุ ของใช้ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อีกด้วย

นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า ตามที่ International Wheelchair and Amputee Sports หรือ IWAS ได้เห็นชอบให้จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก 2020 (IWAS World Games 2020) ระหว่างวันที่ 20 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ จังหวัดนครราชสีมา การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ทั้งในส่วนกลางและภายในจังหวัดนครราชสีมา การแข่งขันในครั้งนี้ จะเป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อบุคลากรกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวและสหพันธ์กีฬานานาชาติ ทั้งในด้านการจัดการแข่งขัน การบริการและอำนวยความสะดวก ตลอดทั้งการบริหารจัดการในด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยังเป็นโอกาสดีของนักกีฬาไทยที่จะแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อได้รับการคัดเลือก (Qualify) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 16 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 2020 และเพิ่มอันดับโลก (World Ranking) ให้สูงขึ้นต่อไป

พลตรี โอสถ ภาวิไล เลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้านเกี่ยวกับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กีฬาคนพิการในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่, การสนับสนุนส่งเสริมให้ประเทศไทยได้รับโอกาสในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติ ตลอดทั้งการส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการในระดับนานาชาติ ในการแข่งขันครั้งนี้ คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้หลายชนิดกีฬามีการยกระดับการจัดการแข่งขันให้เป็นรายการคัดเลือก (Qualify) เพื่อให้สิทธิ์นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 6 กันยายน 2563 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 2020 อาทิ กรีฑา, ว่ายน้ำ, ยิงปืน, ยกน้ำหนัก เป็นต้น และอีกหลายชนิดกีฬาอยู่ระหว่างการประสานงานกับ IPC และสหพันธ์กีฬานานาชาติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพหรือสมรรถนะของนักกีฬาระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อม เน้นโปรแกรมการฝึกซ้อม โภชนาการ และการนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาเสริมสร้างศักยภาพให้นักกีฬา และยังเน้นการสรรหานักกีฬาหน้าใหม่ที่มีศักยภาพให้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อสร้างประสบการณ์ และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในโอกาสต่อไปอีกด้วย

นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ขณะนี้ จังหวัดนครราชสีมา มีความพร้อมในการจัดการแข่งขันทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสนามแข่งขันและการฝึกซ้อม โดยสถานที่ในการจัดการแข่งขัน จำนวน 12 ชนิดกีฬา ได้แก่ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา ใช้แข่งขัน 6 ชนิดกีฬา (กรีฑา, ว่ายน้ำ, วีลแชร์เทนนิส, จักรยาน, วอลเลย์บอลนั่ง และยิงปืน) ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ใช้แข่งขัน 2 ชนิดกีฬา (วีลแชร์ฟันดาบ และยกน้ำหนัก) ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ใช้แข่งขัน 1 ชนิดกีฬา (แบดมินตัน) ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ใช้แข่งขัน 1 ชนิดกีฬา (เทเบิลเทนนิส) ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า ใช้แข่งขัน 1 ชนิดกีฬา (วีลแชร์บาสเกตบอล 3 on 3) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใช้แข่งขัน 1 ชนิดกีฬา (ยิงธนู) โดยสนามกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ มีความเป็นมาตรฐานสากล เนื่องจากเคยใช้จัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 ในปี พ.ศ. 2550 และการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2551 มาแล้ว และสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ก็ได้รับงบประมาณในการปรับปรุง ซ่อมแซมจาก กกท. จำนวน 63,900,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งจะแล้วเสร็จตามกำหนดอย่างแน่นอน, ด้านบุคลากร จังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันไว้ 12 ฝ่าย ซึ่งต่างก็มีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันหลายรายการทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ, ด้านที่พักและอาหาร มีโรงแรมระดับ 4-5 ดาว หลายแห่ง รองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากทั่วโลกได้อย่างเพียงพอในราคาที่เป็นธรรม และสามารถจัดอาหารไว้บริการตามแบบมาตรฐานสากล ถูกสุขอนามัย บริการอาหารได้ 3 มื้อ ทุกเชื้อชาติ โดยได้รับการตรวจรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข จึงขอยืนยันว่า จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับการรับรองจาก กกท. ให้เป็นเมืองกีฬา หรือ Sports City มีความพร้อมในทุกด้านสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก 2020 (IWAS World Games 2020) และจะจัดการแข่งขันให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไป