กกท. ขอความร่วมมือสนามมวย ดูแลและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงมาตรการการป้องกันไวรัส COVID-19 ในวงการกีฬามวยว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในบุคลากรกีฬามวย กกท. จึงขอความร่วมมือในเรื่องมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ได้ดำเนินการออกประกาศเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ให้สนามมวยที่ทำการจัดการแข่งขันนั้น เฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขในการ ตรวจวัดไข้ผู้ชมการแข่งขัน และให้จัดการแข่งขันอย่างเหมาะสมต้องมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ซึ่ง กกท. ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

สำหรับเรื่องการจัดการแข่งขันในต่างจังหวัด กกท. ได้มีหนังสือสั่งการถึงนายทะเบียนมวยประจำจังหวัดทั่วประเทศ ให้งดการอนุญาตการจัดการแข่งขัน ซึ่งในรายการที่ได้อนุญาตจัดไปก่อนหน้านั้น ให้ดำเนินการจัดการแข่งขันโดยให้มีการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างเป็นระบบ และในวันนี้ กกท. ได้มีหนังสือถึงสนามมวยที่มีมาตรฐานการแข่งขัน ขอความร่วมมือให้จัดการแข่งขันในระบบปิด และขอให้งดการเข้าชมและเปลี่ยนเป็นการถ่ายทอดทางโทรทัศน์แทน เพื่อไม่ให้กระทบต่อธุรกิจการจัดแข่งขัน และการแพร่ระบาด ประกอบด้วย สนามมวยสยามอ้อมน้อย, สนามมวยสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7, สนามมวยราชดำเนิน, สนามมวยลุมพินี และสนามมวยนานาชาติรังสิต

และในเรื่องของบุคลากรของ กกท. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสนามมวย และปฏิบัติหน้าที่สำหรับการขึ้นทะเบียนกีฬามวยต่าง ๆ นั้น กกท. ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจมีความเป็นห่วงบุคลากรเหล่านี้ และเพื่อเป็นการป้องกันเจ้าหน้าที่ของ กกท. และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สำหรับการขึ้นทะเบียนของนักมวยและบุคลากรมวยนั้น กกท. ขอระงับการขึ้นทะเบียนเป็นการชั่วคราวก่อน เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ และในส่วนของสถานที่ที่มีผู้เดินทางเข้ามาติดต่อจะมีการใช้มาตรการทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อต่อไป