กกท. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และการกีฬาแห่งประเทศไทย

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีผู้แทนจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และการกีฬาแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ จำนวน 326 คนเข้าร่วมในพิธี ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

การกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำกรอบวงเงินคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแนวทางการดำเนินโครงการที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2563

ดร.ก้องศักด กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญ และการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ซึ่งได้มอบหมายให้ฝ่ายกีฬาภูมิภาคดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการฯ และเสนอขอรับงบประมาณโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อย่างไรก็ตามการที่จะดำเนินการเตรียมโครงการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด โครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และโครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดให้สำเร็จได้นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือจาก กกท. จังหวัด และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด หารือแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันด้วย