กกท. จัดแข่งขัน FOOTBALL FUTSAL PLAY SAT CUP #1 ใน 6 จังหวัดภาคใต้

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน FOOTBALL FUTSAL PLAY SAT CUP #1 ณ สนามกีฬาโรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า กกท. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเล่นกีฬาในกลุ่มเยาวชน จึงได้จัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการกีฬาของประเทศไทยในระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานในระดับอาชีพ เพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. ภาค 4 ดำเนินงานตามนโยบาย โดยการนำกีฬายอดนิยม อย่างกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลมาเป็นต้นแบบ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในท้องถิ่นได้มุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาตนเองด้วยสิ่งที่ตนเองรักและทุ่มเท จะสามารถพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพได้ต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน จะเห็นได้ว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเยาวชน ซึ่งนับเป็นสิ่งสำคัญที่สุด คือการที่เยาวชนได้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านกีฬา และการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตาม นักกีฬาทุกคนจงภูมิใจว่า เราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้ว เพราะผลที่จะตามมาก็คือ ทำให้เรารู้จักคำว่า น้ำใจนักกีฬา

ทั้งนี้ การแข่งขัน FOOTBALL FUTSAL PLAY SAT CUP #1 ในครั้งนี้ กกท. ได้อนุมัติดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันกีฬาในระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานสู่ระดับอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้ต่อยอดไปสู่ระดับอาชีพ อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ให้เกิดการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ระหว่างวันที่ 24 – 29 กันยายน 2563 ใน 6 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดพัทลุง, สงขลา, ระนอง, ปัตตานี, กระบี่ และสตูล

โดยพิธีเปิดการแข่งขันฯ ของจังหวัดสงขลา มี นายพิทักษ์ สุวรรณโณ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา รองนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นประธานในพิธีเปิด ที่ สนามกีฬามหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏสงขลา , จังหวัดระนอง มี นายวรานนท์ เกลื่อนสิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิด ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง, จังหวัดปัตตานี มี นายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด ที่ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี , จังหวัดกระบี่ มี นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด ที่ สนามกีฬาจังหวัดกระบี่ และจังหวัดสตูล มีนายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด ที่ สนามกีฬารัชกิจประการ.