กกท. จัด CSR และกิจกรรมมวยไทยฮีโร่คลินิก ณ พัทลุง กระตุ้นเศรษฐกิจ เรียกความเชื่อมั่นภายหลังสถานการณ์ โควิด-19

นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมมวยไทยฮีโร่คลินิกกับซุปเปอร์บอน ในโครงการ “สืบสานตำนาน วีรบุรุษมวยไทย” โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, ผู้บริหาร กกท., ผู้บริหารภาคส่วนภายในจังหวัดพัทลุง และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมวยไทยฮีโร่คลินิก ร่วมในพิธี ณ โรงเรียนกงหราพิชากร อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

การจัดกิจกรรมมวยไทยฮีโร่คลินิกกับซุปเปอร์บอน ในโครงการ “สืบสานตำนาน วีรบุรุษมวยไทย” ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูและสร้างภาพลักษณ์ศิลปะกีฬามวยไทย โดยมีกิจกรรมพิเศษด้วยการนำนักมวยไทยท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุง ที่มีฝีมือและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่าง “ซุปเปอร์บอน ศุภชัย หมื่นสังข์” มาสอนเทคนิคมวยไทยให้กับนักมวยเยาวชนในจังหวัดพัทลุง โดยมุ่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจ และมอบโอกาสให้กับนักมวยเยาวชนจากค่ายต่าง ๆ ในจังหวัดพัทลุงได้พบปะและเรียนรู้เทคนิคมวยกับนักกีฬาอย่างใกล้ชิด

นายเขมพล กล่าวถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า กีฬามวยไทยนับเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ซึ่งการฝึกซ้อมและเเข่งขันกีฬามวยไทย สามารถสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับนักมวย นักกีฬาอาชีพ และบุคคลากรในวงการกีฬามวย ทั้งจากกิจกรรมกีฬามวยโดยตรง และจากการท่องเที่ยวเพื่อเข้าฝึกซ้อมและชมการแข่งขัน จนเมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้กีฬามวยไทยและบุคลากรในวงการมวยต้องประสบปัญหาด้านภาพลักษณ์ ซึ่งการจัด “กิจกรรมมวยไทยฮีโร่คลินิกกับซุปเปอร์บอน” ในวันนี้เป็นหนึ่งในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์เพื่อฟื้นฟูและสร้างภาพลักษณ์ศิลปะกีฬามวยไทย เเละเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

“ผมเห็นว่าเป็นความตั้งใจที่ดี ที่นอกจากนักมวยเยาวชนในจังหวัดพัทลุงจะได้เรียนรู้เทคนิคมวยไทยจากนักมวยมืออาชีพแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นสำนึกรักบ้านเกิดของนักมวยไทยท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง ที่มีฝีมือสร้างชื่อเสียงในระดับโลก คือ ซุปเปอร์บอน ศุภชัย หมื่นสังข์ ผ่านการทำกิจกรรมกับน้อง ๆ ในครั้งนี้” นายเขมพล กล่าว

หลังจากนั้นมีพิธีเปิดการจัดกิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยนายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี และผู้บริหาร กกท. ณ บริเวณสนามฟุตซอล เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

การจัดกิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน และเจ้าหน้าที่ กกท. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โดยมีการปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 50 ต้น ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ประจำพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ, การมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในจังหวัดพัทลุง จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านทอนตรน, โรงเรียนบ้านหน้าวัง, โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ, โรงเรียนอนุบาลกงหรา และโรงเรียนบ้านควนอินนอโม รวมถึงการมอบและติดตั้งอุปกรณ์ภายในสนามกีฬาให้กับทางเทศบาลตำบลคลองทรายขาว จังหวัดพัทลุง

นายเขมพล กล่าวว่า “กิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของการกีฬาแห่งประเทศไทย ภายในจังหวัดพัทลุง” ในครั้งนี้ โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานภายใต้การกำกับของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม สนับสนุน ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬา และออกกำลังกาย รวมถึงการดำเนินการจัดกิจกรรมด้านกีฬาต่าง ๆ ในจังหวัดพัทลุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเรียกความมั่นใจด้านความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเป็นการกระตุ้นให้เศรษฐกิจในระดับจังหวัดเกิดการขับเคลื่อนให้กลับมาเติบโตอีกครั้ง