กกท. ประสานงานกองทัพบกดำเนินการ Big Cleaning สนามกีฬาหัวหมาก ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยว่า ตามที่ กองทัพบก มีนโยบาย Big Cleaning เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภายในเขตกรุงเทพมหานคร นั้น

“การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬาแก่ประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา ในแต่ละวันจะมีผู้มาใช้บริการภายในสนามกีฬาเป็นจำนวนมาก จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการในการป้องกันภายในพื้นที่สนามกีฬาหัวหมาก ในวันนี้ ( 3 เมษายน 2563) กกท. จึงได้ประสานงานกับกองทัพบกเพื่อดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณสนามกีฬา ตามนโยบาย Big Cleaning ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภายในเขตกรุงเทพมหานครของกองทัพบก ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.00 น.”

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวเพิ่มเติมว่า การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในบริเวณสนามกีฬาหัวหมาก ในวันนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการการควบคุมสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)ในพื้นที่เขตความรับผิดชอบของ กกท. ในเขตกรุงเทพฯ (สนามกีฬาหัวหมาก) หลังจากที่ปิดสนามกีฬา รวมทั้งสถานที่ออกกำลังกาย และงดการจัดกิจกรรมกีฬาที่เป็นการรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563