กกท.ภาค 3 จ.นครราชสีมา เปิด “ตู้ กกท.ปันสุข”

นายเกื้อ ชูศรี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 (นครราชสีมา) เปิดเผยว่า สำนักงาน กกท. ภาค 3 ได้เปิด “ตู้ กกท. ปันสุข” หน้าสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา เพื่อร่วมแบ่งปันสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่อยู่ในพื้นที่รอบสนามกีฬาและใกล้เคียง ได้มีโอกาสรับการแบ่งปันจาก กกท. ภาค 3 เนื่องจากผลกระทบจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19

นอกจากนี้ กกท. ภาค 3 ยังได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการ และประชาชน ที่มีกำลัง และต้องการที่จะแบ่งปัน สามารถนำสินค้าเข้าไปใส่ไว้ในตู้ กกท. ปันสุข เพื่อร่วมกันแบ่งปันได้ด้วย