กกท. มอบข้าวสารพร้อมเจลฆ่าเชื้อให้กับ 30 ค่ายมวยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีมอบข้าวสารพร้อมเจลฆ่าเชื้อให้กับค่ายมวยที่ได้รับผลกระทบจากการงดกิจกรรมกีฬามวยอันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID – 19 โดยมี นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, นายวิบูณ จำปาเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย และหัวหน้าค่ายมวยจาก 30 ค่าย ร่วมงาน ณ อินดอร์สเตเดี้ยม สนามกีฬาหัวหมาก กกท. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID – 19 รัฐบาลได้มีมาตรการ ขอความร่วมมือจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในการงดจัดกิจกรรมการรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กกท. ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยขอให้งดการจัดกิจกรรมกีฬามวย ทำให้บุคคลในวงการกีฬามวยได้รับผลกระทบดังกล่าว

“สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กกท. เป็นหน่วยงานหลักในการควบคุม กำกับดูแล อนุรักษ์ และเผยแพร่กีฬามวย ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของบุคคลในวงการกีฬามวยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID – 19 ทำให้บุคคลในวงการกีฬามวยขาดรายได้จากการงดจัดกิจกรรมกีฬามวย ดังนั้น เพื่อเป็นการเยียวยา ในระยะเร่งด่วนเบื้องต้นให้กับหัวหน้าค่ายมวยที่ต้องมีภาระดูแลเลี้ยงดูนักมวย และผู้ฝึกสอนกีฬามวยในสังกัด กกท. โดย สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย จึงได้ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณจากเงินกิจกรรมพิเศษของ กกท. จัดซื้อข้าวสาร พร้อมเจลฆ่าเชื้อ และจะดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับค่ายมวย ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 ค่าย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในระเร่งด่วนเบื้องต้น ประกอบด้วย 1. มอบข้าวสารขนาดบรรจุถุงๆ ละ 15 กิโลกรัม จำนวนค่ายละ 4 ถุง, 2. มอบเจลล้างมือฆ่าเชื้อขนาดบรรจุขวดๆ ละ 450 ml. จำนวนค่ายละ 3 ขวด และ 3. ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับค่ายมวย จำนวน 30 ค่าย ประกอบด้วย ค่าย ส.โชคมีชัย, ค่ายราชานนท์, ค่าย ทีเอ็น ยิม, ค่ายสิงห์ป้อมปราบ, ค่ายศิษย์ครูศักดิ์ระโนด, ค่ายหมูปิ้งอร่อยจุงเบย, ค่าย ป.พีรภัทร, ค่ายเกียรติกำธร, ค่ายเพชร ป.ต.อ., ค่ายเอ็มทีเอ็มอาคาดามี่, ค่ายศิษย์เจริญทรัพย์, ค่ายมีนะโยธิน, ค่ายแป๊ะมีนบุรี, ค่ายศิษย์เพชรฉลูกันต์, ค่ายเสน่ลักษณ์ทัวร์, ค่าย ส.เดชะพันธุ์, ค่ายเอฟเอกรู๊ป, ค่ายเสถียนมวยไทยยิม, ค่ายศิษย์โคตรมวยเมืองใต้, ค่าย อ.บุญช่วย, ค่ายลูกมะขามหวาน, ค่าย ช.โค้วยู่ฮะอีซูซุ, ค่ายลูกทรายกองดิน, ค่าย ส.ตะวันรุ่ง, ค่ายศิษย์แก้วประพนธ์, ค่ายศักดิ์ชัยโชติ, ค่ายศูนย์เยาวชนคลองเตย, ค่ายเพชรไพรัช, ค่ายลูกสวน และค่ายภารสมบูรณ์”

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบข้าวสารและเจลฆ่าเชื้อให้กับค่ายมวยที่ได้รับผลกระทบฯ แล้ว จะมีการประชุมหารือเพื่อรับทราบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการงดกิจกรรมกีฬามวย พร้อมรับทราบความต้องการความช่วยเหลือในการเยียวยา ซึ่ง กกท. จะนำข้อมูลที่ได้รับมาสรุปเป็นแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาให้กับบุคคลในวงการกีฬามวยต่อไป.