กกท. รับมอบเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED)

ดร.ก้องศักด ยอดมณี รับมอบเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) จากนายสมศิริ อ่อนมา นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ ร่วมด้วย นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร, นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ ลานพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่10 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.

สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ ได้ร่วมทำโครงการจัดหาเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ หรือ AED พร้อมอุปกรณ์ ร่วมกับสโมสรโรตารีในประเทศญี่ปุ่น 6 สโมสรและในประเทศไทยอีก 3 สโมสร โดยสโมสรพิจารณาแล้วเห็นว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย มีความจำเป็นและเหมาะสมจะมีไว้เพิ่มเติมอีก 1 เครื่อง ตามปริมาณเจ้าหน้าที่ อีกทั้งต้องดูแลไปถึงประชาชนที่มาออกกำลังกาย