กกท. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการด้านกีฬา

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภารดา อาจิณ เต่งตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสถียรภาพ นาหลวง คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมลงนาม ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 13 ส.ค 2563 ที่ผ่านมา

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยว่า การลงนามฯ ในครั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ด้วยการเพิ่มความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าและยั่งยืน อีกทั้งมีความประสงค์ที่จะพัฒนาวิชาการด้านกีฬาและธุรกิจกีฬา ให้มีความทันสมัยก้าวหน้าในระดับนานาชาติ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นสถาบันอุดมศึกษานานาชาติที่มีคุณภาพและมีหลักสูตรที่สามารถส่งเสริมในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและภารกิจของการกีฬาแห่งประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ กกท. ยังมีแผนที่จะพัฒนาบุคลากรของ กกท. ให้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาร่วมกันในอนาคต อีกด้วย.