กกท. ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางและประชุมหัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่น จ.พัทลุง เตรียมจัดวิ่งเทรล รายการ Ultra Trail Thailand Series สนามที่ 1 ปลาย ก.ย.นี้

กกท. นำทีมลงพื้นที่สำรวจเส้นทางเข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการท้องถิ่นเทศบาลตำบลคลองขาว จ.พัทลุง ประสานรายละเอียดการจัดการแข่งขันวิ่งเทรล รายการ Ultra Trail Thailand Series สนามที่ 1 จ.พัทลุง ประเดิมกับมาตรฐานการจัดแข่งขันแบบ New Normal ระหว่างวันที่ 26-27 ก.ย.นี้

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย พร้อมคณะ และผู้จัดการแข่งขัน ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางและประชุมกลุ่มย่อยหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันรายการ Ultra Trail Thailand Series สนามที่ 1 ร่วมกับ นายดนทรี หวังขวัญ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลคลองทรายขาว ,นายสถาวิทย์ สุวรรณรัตน์ ผู้แทนจากอุทยานแห่งชาติเขาบรรทัด นางสาวสาลินี ช่วยยก ผู้แทนจากอุทยานแห่งชาติเขาปู่ เขาย่า และส่วนราชการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. ที่ผ่านมา

จากการที่ กกท.ร่วมกับคณะผู้จัดการแข่งขัน สำรวจพื้นที่และเส้นทางเพื่อวางแผนการจัดการแข่งขันดังกล่าวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาบรรทัดและเขาปู่-เขาย่า ซึ่งเป็นเส้นทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดพัทลุง อาทิ ควนนกเต้น ภุรุ่งแจ้ง น้ำตกหนานญี่ปุ่น สามแยกไออุ่น วังกินรี น้ำราบ หนานสน หนานหรูด หนานสูง ฯลฯ และได้สรุปปัญหา อุปสรรค เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา ต่างๆ ร่วมกัน เพื่อเตรียมการให้พร้อมรองรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้อย่างรัดกุม เนื่องจากเกี่ยวกับมาตรการผ่อนปรนกิจกรรมด้านกีฬาใน ระยะที่ 4 ตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) ให้จัดการผู้จัดการแข่งขันต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ทางราชการกำหนด

ซึ่ง กกท.จะจัดประชุมเสวนาและสาธิตการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลและวิ่งถนนภายหลังการแพร่ระบาด โควิด – 19 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรีวัน ระหว่างที่ 11 – 12 กรกฏาคม 2563 โดยมีการกำหนดรูปแบบในส่วนของมาตรฐานการจัดการแข่งขันรูปแบบใหม่ (New normal) เช่น วิธีการจัดการแข่งขัน การปล่อยตัวนักกีฬา วิธีการวิ่ง และการรักษาระยะห่างต่าง ๆ เพื่อจัดทำคู่มือการจัดการแข่งขันวิ่งประเภทดังกล่าว เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติและมาตรฐานเดียวกัน

สำหรับการแข่งขันวิ่งเทรล รายการ Ultra Trail Thailand Series สนามที่ 1 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2563 ณ บริเวณเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาบรรทัด ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ระยะทาง 10 กิโลเมตร 25 กิโลเมตร และระยะทาง 62 กิโลเมตร

นอกจากนี้ กกท. ยังมีแผนจัดกิจกรรมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในชุมชนอีกด้วย.